LU APGĀDS

Jau vairāk nekā piecus gadus veiksmīgi sadarbojamies ar SIA Drukatava, kas mums kvalitatīvi un ātri nodrukā gan vizītkartes, daudzveidīgus informatīvus materiālus, skavotas un līmētas brošūras, gan biezas grāmatas melnbaltā un arī krāsu drukā. Turklāt, un tas nav mazsvarīgi, ir patīkami sadarboties ar vienmēr atsaucīgajiem un konstruktīvi noskaņotajiem Drukātavas cilvēkiem!