LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE

SIA “Drukātavas” kolektīvam milzīgs paldies par kvalitatīvi veikto darbu. Īpaši patīkama sadarbība izveidojusies ar projektu direktori Laimu Baumani. Vienmēr laipni tiek uzklausītas un izpildītas mūsu augstās prasības. Īpaši jāuzteic izpratne par zinātniskajiem rakstiem un gatavās produkcijas augstā kvalitāte.