Guide

För att boken ska bli snygg och högkvalitativ, och tryckas till bästa pris, har vi förberett tips på hur man förbereder filer för tryckning.

Om du inte hittade svar på dina frågor, vänligen kontakta oss!

Omslagslayout för inbunden utgåva

Innersidor

Bokryggens typ

Vāks

Omslagets arbetsstycke

Bredd (mm)
Höjd (mm)
Bokryggens tjocklek (mm)

Bokens baksida storlek kalkylator

Välj inre sidor/insidor:

Välj ett omslag:

 
Om insidorna eller omslaget kräver specialpapper som inte ingår i detta erbjudande, vänligen begär en storleksberäkning via e-postadressen: info@drukatava.lv

Vikträknare för boken

0


210
297
300
4
0
0
drukatavalogo