PAR MUMS

ANNO 2005

Drukātava ir privāts uzņēmums, kura īpašnieki ikdienā strādā savā lolojumā. Mums rūp, lai klienti ar mūsu sniegtajiem pakalpojumiem būtu apmierināti, un mēs darām visu, lai sadarbība būtu abpusēji izdevīga ilgtermiņā, saprotot, ka īstermiņā var nākties ciest arī zaudējumus.

PAMATĀ – IDEJA

Viss sākās ar ideju par digitālo druku kā ļoti interesantu un perspektīvu nozari. Mēs uzdrošinājāmies to uzsākt bez naudas, bez tehnikas, bez profesionālas pieredzes, bet ar lielu apņēmību. Atradām cilvēku, kurš mums uzticēja minimāli nepieciešamo aprīkojumu, un 2005. gada maijā Lāčplēša ielas puspagrabā sākām ideju realizēt.

Tajā laikā tas bija kaut kas pavisam jauns – nodrukāt grāmatu vienā eksemplārā! potenciālos klientus vajadzēja pārliecināt par to, ka tas vispār ir iespējams. Tomēr fakti pierādīja – digitālā druka nelielu tirāžu izdošanu padara krietni lētāku. Sevišķi svarīgi tas bija izglītības iestādēm – augstskolām un tehnikumiem. Vienlaikus radās iespēja izdot jauno autoru grāmatas, kā arī tādus darbus, kurus neviens cits neriskēja izdot. Beidzot ikviens autors varēja realizēt sapni par savu grāmatu.

Drukātava joprojām ir vienīgais uzņēmums, kas specializējas grāmatu digitālajā drukā, papildus tam piedāvājot arī digitāli drukātas vizītkartes, katalogus, bukletus, uzlīmes un citus drukas darbus.

MŪSU PAVEIKTAIS

Aizvadītajos gados esam izdevuši un drukājuši gan daiļliteratūru, gan lietišķo un populārzinātnisko literatūru. Visvairāk mums patīk strādāt ar mācību grāmatām un promocijas darbiem – izdevumiem, kuri palīdz apgūt jaunas zināšanas. Drukājam arī citu valstu izdevēju grāmatas, tātad esam kļuvuši par eksportējošu ražotāju.

Mūsu tehnoloģiskās iespējas ļauj izdevīgi nodrukāt arī mazās poligrāfijas darbus – prospektus, vizītkartes, nelielus plakātus, izdales materiālus. Mēs drukājam rēķinus, personalizētas vēstules, līgumus, paziņojumus, atgādinājumus, personalizētus mārketinga piedāvājumus… Iepakojam tos arī aploksnēs, lai nodotu pasta pakalpojumu sniedzējam.

Drukātava ir vienīgais uzņēmums Baltijā, kurš saņēmis „Fogra” sertifikātu („Fogra Validation Print Creation”), kas apliecina, ka konkrētais poligrāfijas uzņēmums nodrošina augstas kvalitātes lāzerdruku. Tuvākais uzņēmums, kam izdevies panākt attiecīgas kvalitātes izdrukas un saņemt kompetentas institūcijas kvalitātes atzinumu, atrodas Somijā.

Starptautiskais vadības sistēmu sertifikācijas līderis SIA „Bureau Veritas Latvia” ir atzinīgi novērtējis Drukātava paveikto kvalitātes pārvaldības jomā un atzinis uzņēmuma atbilstību ISO 9001:2008, ISO 14001 un OHSAS standartu prasībām.

Saņemtie sertifikāti apliecina Drukātava spēju veiksmīgi apvienot uzņēmuma attīstību un atbildību pret klientiem, darbiniekiem un vidi, kā arī vēlēšanos piesaistīt jaunus klientus un meklēt mūsdienīgus risinājumus.

MŪS IZVĒLAS

Drukātava piedāvātie drukas darbi ir pieprasīti – mūsu klientu vidū ir tādi pazīstami uzņēmumi un mācību iestādes kā Latvenergo, Lattelecom, Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte, Rīgas Stradiņa universitāte, Daugavpils Universitāte, Ventspils Augstskola, kā arī vairākas koledžas un institūti. Drukātava pakalpojumus izmanto arī virkne Latvijas un Skandināvijas valstu izdevniecību, un aptuveni 70% uzņēmuma nodrukāto grāmatu tiek eksportētas, jo ne tikai vietējie, bet arī ārvalstu klienti augstu novērtē mūsu sniegtos pakalpojumus un servisu.