Lauku atbalsta dienesta Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī par valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā uzraudzības ietvaros tiek realizēts projekts A006.041 Ar lauksaimniecību nesaistītu darbību attīstība,  projekta numurs  22-04-A00641-000072, projekta nosaukums  “Drukātavas pakalpojumu attīstība un pilnveidošana”Jauno iekārtu iegāde, piesaistot ES fondu līdzekļus uzņēmumam, ļaus palikt līdzšinējā konkurences līmenī, bet būtiski samazinās izmaksas un uzlabos darbinieku darba apstākļus. Pakalpojums būs pieejams ikvienam, kurš vēlas publicēt savu manuskriptu. Jaunā grāmatu cieto vāku izgatavošanas iekārta ir būtiski nepieciešama efektīvai neliela apjoma drukas darbu apstrādei ar augstu automatizācijas pakāpi. Jauna grāmatu nospiešanas iekārta ļaus strādāt automatizēti un izslēgs mehānisko, cilvēka fiziskā spēka darbu.

drukatavalogo