ISBN
78-9934-8282-2-5
IZDOTA
1. 1970
IZDEVĒJS
Autorizdevums
APJOMS
142 LPP
FORMĀTS
175x117
IESIETS
Mīkstais sējums
Cena: 2.45EUR
ALMA ZUSĀNE
“ŠODIEN„

"Es nepretendēju uz dzejas augsto vārdu,

Es tikai mirkļus dažus no ikdienas jums rādu"

Tas man kļuvis par ieradumu - piefiksēt notikumus, ieskicēt kādu detaļu laika plūdumā. Krājums "Šodien" hronoloģiski turpina tēmu, ko aizsāka

"Laika raksti" (2002. - 2006.), "Liberālisma vaibsti (2007. - 2011.), "Cilvēku zoodārzs" (2011. - 2012.). Laiks kļuvis vēl steidzīgāks,

cilvēki - haotiskāki. Lasīt, iedziļināties, analizēt - tas prasa piepūli. Vienaldzība, paviršs skatījums uz lietām, cinisms - diemžēl

bet tāda ir šodienas norma. Notikumu gaitu jau laikam mēs neizmainīsim, bet apzināties, atcerēties, lai vienmēr nekāptu uz

viena un tā paša grābekļa - ir taču vērts, vai ne?

2012. - 2013. gads. Tepat vēl blakus - izjūtās, vilšanās sajūtā, priekos, cerībās, kopībā. Bez rūgtuma tversim notikumus

atskaņās un ritmā kā mantras, kas mierina.

Autore

Citas grāmatas šajā kategorijā:

vaksSeptinas_L
2.17 eur

HERMANIS PAUKŠS

“OPERĀCIJA “SEPTIŅAS M.....”„

modusvivendi_ii_vaks
3.57 eur

ANDREJS BUŽS

“TESTAMENTĀ... MODUS VIVENDI. 2. DAĻA„

aste_gaisa_vaks_2703
2.02 eur

ARNOLDS AUZIŅŠ

“ASTE GAISĀ„

vaks(2)
6.05 eur

ARNOLDS CĪRULIS

“ES ESMU DZĪVOJIS. 2. DAĻA - VAŽAS.„

vaks(3)
4.77 eur

MĀRA JAKUBOVSKA

“ZVAIGZNES UN HAMBURGERI„

vax(1)
3.67 eur

MĀRA JAKUBOVSKA

“AKMEŅI, AKMENTIŅI„