ISBN
9789934147715
IZDOTA
2015
IZDEVĒJS
Autorizdevums
APJOMS
900 LPP
FORMĀTS
210x297
IESIETS
Cietie vāki
Cena: 24EUR
Ilgvars Veigners
Latvieši Rietmzemēs 2015.

Citas grāmatas šajā kategorijā:

SocVardn
5.38 eur

ANDRIS VILKS

“PASAULES SOCIOLOGI„

ProjektaVadiba
8.67 eur

JURIS UZULĀNS

“PROJEKTU VADĪŠANA MŪSDIENU APSTĀKĻOS„

NomSapnji
5.03 eur

INĀRA ROJA

“MARSELA BERTHOLDA NOMODA SAPŅU TERAPIJA„

sandra_vaks
4.82 eur

SANDRA JIRGENA

“JAUNIEŠI UN ADIKTĪVA UZVEDĪBA„

Graamatas_vaaks_scan(1)
12.47 eur

JĀNIS LEILANDS

“JAUNĀ ISO 9001:2008 STANDARTA PRASĪBU SKAIDROJUMS„

MaurinasVaks_druka
7.41 eur

“ZENTA MAURIŅA EIROPAS TAUTU KULTŪRU DIALOGĀ„