ISBN
978-9984-494-87-6
IZDOTA
6. 2012
IZDEVĒJS
Autorizdevums
APJOMS
94 LPP
FORMĀTS
148x102
IESIETS
Mīkstie vāki
Cena: 2.87EUR
JĀNIS KEIČS
“KAD SAULES LOKS„

Jānis Keičs dzimis 1950. gadā Gaigalavas pagasta Dērvanienē. Pēc profesijas – mūziķis. Mācījies Sankt-Pēterburgas un Latvijas valsts konservatorijās. Dzeju raksta kopš 2009. gada. Pirmās publikācijas almanahā „Zemgales vācelīte” un „Rēzeknes Dzejas almanahā”. No 2009. gada publicējas arī latgaliskajos izdevumos „Olūts” un „Tāvu zemes kalendars”. 2010. gadā Latgales Kultūras centra izdevniecībā nāk klajā pirmais dzejas krājums „Ar krusta zīmi dvēselē”.

Otrajā dzejas krājumā - „Kad saules loks”, apkopoti dzejoļi par dabas ritumu mijiedarbībā ar cilvēka dvēseles pārdzīvojumiem.

Aivars Eipurs par J. Keiča dzejas krājumu raksta: „Ar tiem pašiem vārdiem, ko lietojam visi, viņam tomēr ir izdevies pateikt ko jaunu, kas šajā tematikā nav viegli.”

Citas grāmatas šajā kategorijā:

kokle_vaks
1.52 eur

VĒSMA KOKLE LĪVIŅA

“PATEICĪBA MĀTEI„

pasakus_sr3
3.12 eur

ANITA ZEILIŅA

“ES TEV STĀSTU PASAKUS„

2_Cerinu_Liesmas_320x460
4.00 eur

Nauris Gekišs

blenas_vaks
3.27 eur

GUNTA MICĀNE

“PROJEKTS LIELĀS BLĒŅAS„

nekur_sr3
5.14 eur

INĀRA ŠTEINBERGA

“NEKUR NAV TIK LABI KĀ LAUKOS„

tomkalne_sr3
5.01 eur

AGRA TOMKALNE

“PA TEIKU TAKĀM„