ISBN
9789934530203
IZDOTA
2015.gads
IZDEVĒJS
Autorizdevums
APJOMS
390 LPP
FORMĀTS
170x240
IESIETS
Mīkstie vāki
Cena: 7.00EUR
Autoru kolektīvs
Gunārs Astra. Un citi
Grāmata ir mūsu lielajam brīvības cīnītājam Gunāram Astram veltīts rakstu krājums, ko veido labākie Latvijas jauniešu pētnieciskie darbi konkursos:  Trešā atmoda Latvijā ,  Gunārs Astra un viņa līdzgaitnieku / laikabiedru loma Latvijas neatkarības atjaunošanā,  Vēstule Gunāram Astram. Jauniešu konkursus rīkoja Daugavas Vanagu Centrālā Valde. Grāmatā iekļauti arī zinātnieku pētījumi un Gunāra Astraslēģera-, laika- un domubiedru – gan tie, kuri bija Latvijā, gan tie, kuri trimdā – liecības par nevardarbīgo pretošanos padomju okupācijas režīmam dzelzs priekškara abās pusēs. Tātad – grāmata ir rakstu krājums par Latviju ceļā uz neatkarību.

Citas grāmatas šajā kategorijā:

vaksKauli_L
5.90 eur

KĀRLIS ARĀJS

“LATVIEŠU KAULI„

Supervizija_V
4.52 eur

“SUPERVĪZIJA UN TĀS SPECIFIKA MĀKSLU TERAPIJĀ„

history_book_cover
9.54 eur

TUOMO SUNTOLA

“THE SHORT HISTORY OF SCIENCE„

VAHTRE_vaks
4.58 eur

LAURI VAHTRE

“ABSURDA IMPĒRIJA„

Dendija_vaks
9.37 eur

IGORS FREIMANIS

“DENDIJS CAURI GADSIMTIEM„

sandra_vaks
4.82 eur

SANDRA JIRGENA

“JAUNIEŠI UN ADIKTĪVA UZVEDĪBA„