ISBN
9789934530203
IZDOTA
2015.gads
IZDEVĒJS
Autorizdevums
APJOMS
390 LPP
FORMĀTS
170x240
IESIETS
Mīkstie vāki
Cena: 7.00EUR
Autoru kolektīvs
Gunārs Astra. Un citi
Grāmata ir mūsu lielajam brīvības cīnītājam Gunāram Astram veltīts rakstu krājums, ko veido labākie Latvijas jauniešu pētnieciskie darbi konkursos:  Trešā atmoda Latvijā ,  Gunārs Astra un viņa līdzgaitnieku / laikabiedru loma Latvijas neatkarības atjaunošanā,  Vēstule Gunāram Astram. Jauniešu konkursus rīkoja Daugavas Vanagu Centrālā Valde. Grāmatā iekļauti arī zinātnieku pētījumi un Gunāra Astraslēģera-, laika- un domubiedru – gan tie, kuri bija Latvijā, gan tie, kuri trimdā – liecības par nevardarbīgo pretošanos padomju okupācijas režīmam dzelzs priekškara abās pusēs. Tātad – grāmata ir rakstu krājums par Latviju ceļā uz neatkarību.

Citas grāmatas šajā kategorijā:

VaksSociolCMYK
4.70 eur

ANDRIS VILKS

“SOCIOLOĢISKO PĒTĪJUMU KOTEKSTUĀLĀS PROBLĒMAS„

starp_zvaigznem_sra3
11.01 eur

SILVIJA FREINBERGA

“UN STARP ZVAIGZNĒM MŪSU SENĀS SEJAS... 1. DAĻA„

VAHTRE_vaks
4.58 eur

LAURI VAHTRE

“ABSURDA IMPĒRIJA„

vax(3)
7.00 eur

JURIS UZULĀNS

“RISKU VADĪBA PROJEKTU KONTEKSTĀ„

Pokainji_Vaax__A4
7.92 eur

DAILA ROTBAHA

“NEZINĀMĀ ZEME. LATVIJAS SVĒTVIETAS UN SVĒTKALNI„

history_book_cover
9.54 eur

TUOMO SUNTOLA

“THE SHORT HISTORY OF SCIENCE„