ISBN
9789934530203
IZDOTA
2015.gads
IZDEVĒJS
Autorizdevums
APJOMS
390 LPP
FORMĀTS
170x240
IESIETS
Mīkstie vāki
Cena: 7.00EUR
Autoru kolektīvs
Gunārs Astra. Un citi
Grāmata ir mūsu lielajam brīvības cīnītājam Gunāram Astram veltīts rakstu krājums, ko veido labākie Latvijas jauniešu pētnieciskie darbi konkursos:  Trešā atmoda Latvijā ,  Gunārs Astra un viņa līdzgaitnieku / laikabiedru loma Latvijas neatkarības atjaunošanā,  Vēstule Gunāram Astram. Jauniešu konkursus rīkoja Daugavas Vanagu Centrālā Valde. Grāmatā iekļauti arī zinātnieku pētījumi un Gunāra Astraslēģera-, laika- un domubiedru – gan tie, kuri bija Latvijā, gan tie, kuri trimdā – liecības par nevardarbīgo pretošanos padomju okupācijas režīmam dzelzs priekškara abās pusēs. Tātad – grāmata ir rakstu krājums par Latviju ceļā uz neatkarību.

Citas grāmatas šajā kategorijā:

vaksKauli_L
5.90 eur

KĀRLIS ARĀJS

“LATVIEŠU KAULI„

davinci2
3.27 eur

ELITA DOMBRAVA

“KĀ ATMODINĀT RADOŠUMU. DA VINČI GĒNS. „

Atcereties_aizmirst_izdomat_A4+
4.50 eur

DENISS HANOVS

“ATCERĒTIES, AIZMIRST, IZDOMĀT....„

MaurinasVaks_druka
7.41 eur

“ZENTA MAURIŅA EIROPAS TAUTU KULTŪRU DIALOGĀ„

HanovaVaaks_Bieza_lab2
9.59 eur

DENISS HANOVS

“ŠEIT, VISUR UN TAGAD....„

starp_zvaigznem2_sra3
11.01 eur

SILVIJA FREINBERGA

“UN STARP ZVAIGZNĒM MŪSU SENĀS SEJAS... 2. DAĻA„