ISBN
9789934530203
IZDOTA
2015.gads
IZDEVĒJS
Autorizdevums
APJOMS
390 LPP
FORMĀTS
170x240
IESIETS
Mīkstie vāki
Cena: 7.00EUR
Autoru kolektīvs
Gunārs Astra. Un citi
Grāmata ir mūsu lielajam brīvības cīnītājam Gunāram Astram veltīts rakstu krājums, ko veido labākie Latvijas jauniešu pētnieciskie darbi konkursos:  Trešā atmoda Latvijā ,  Gunārs Astra un viņa līdzgaitnieku / laikabiedru loma Latvijas neatkarības atjaunošanā,  Vēstule Gunāram Astram. Jauniešu konkursus rīkoja Daugavas Vanagu Centrālā Valde. Grāmatā iekļauti arī zinātnieku pētījumi un Gunāra Astraslēģera-, laika- un domubiedru – gan tie, kuri bija Latvijā, gan tie, kuri trimdā – liecības par nevardarbīgo pretošanos padomju okupācijas režīmam dzelzs priekškara abās pusēs. Tātad – grāmata ir rakstu krājums par Latviju ceļā uz neatkarību.

Citas grāmatas šajā kategorijā:

Vilka_vaaks_druka
4.74 eur

ANDRIS VILKS

“FILOZOFISKĀ SOCIOLOĢIJA LATVIJĀ„

vaksKauli_L
5.90 eur

KĀRLIS ARĀJS

“LATVIEŠU KAULI„

Supervizija_V
4.52 eur

“SUPERVĪZIJA UN TĀS SPECIFIKA MĀKSLU TERAPIJĀ„

subatniks_vaks_A4
5.06 eur

KĀRLIS SUBATNIEKS

“KOMERCSABIEDRĪBAS NAUDAS PLŪSMA„

saeima(1)
4.85 eur

IVARS IJABS

“SAEIMA, VĀRDI UN DEMOKRĀTIJA„

2_KAD GULBJI 460X320
2.40 eur

Anita Karlisone

Kad gulbi nāk pagalmā