ISBN
9789934530203
IZDOTA
2015.gads
IZDEVĒJS
Autorizdevums
APJOMS
390 LPP
FORMĀTS
170x240
IESIETS
Mīkstie vāki
Cena: 7.00EUR
Autoru kolektīvs
Gunārs Astra. Un citi
Grāmata ir mūsu lielajam brīvības cīnītājam Gunāram Astram veltīts rakstu krājums, ko veido labākie Latvijas jauniešu pētnieciskie darbi konkursos:  Trešā atmoda Latvijā ,  Gunārs Astra un viņa līdzgaitnieku / laikabiedru loma Latvijas neatkarības atjaunošanā,  Vēstule Gunāram Astram. Jauniešu konkursus rīkoja Daugavas Vanagu Centrālā Valde. Grāmatā iekļauti arī zinātnieku pētījumi un Gunāra Astraslēģera-, laika- un domubiedru – gan tie, kuri bija Latvijā, gan tie, kuri trimdā – liecības par nevardarbīgo pretošanos padomju okupācijas režīmam dzelzs priekškara abās pusēs. Tātad – grāmata ir rakstu krājums par Latviju ceļā uz neatkarību.

Citas grāmatas šajā kategorijā:

NomSapnji
5.03 eur

INĀRA ROJA

“MARSELA BERTHOLDA NOMODA SAPŅU TERAPIJA„

Liecinieks_asa
2.42 eur

PAULIS KĻAVIŅŠ

“ABSOLŪTAIS LIECINIEKS UN VIŅA DRAUGI„

Vahtre_new_480x320
7.32 eur

LAURI VAHTRE

“IGAUNIJAS KULTŪRAS VĒSTURE„

kenedija_vaks
4.23 eur

MARGARIT KENNEDY

“NAUDA BEZ INFLĀCIJAS UN PROCENTIEM„

balodis_sr3
6.55 eur

KĀRLIS BALODIS

“IEVADS TAUTSAIMNIECĪBĀ UN EKONOMISKĀ POLITIKA„

riska_vadisana
11.68 eur

ANDREJS JAUNZEMS

“RISKU ANALĪZE UN VADĪŠANA.„