ISBN
9789934530203
IZDOTA
2015.gads
IZDEVĒJS
Autorizdevums
APJOMS
390 LPP
FORMĀTS
170x240
IESIETS
Mīkstie vāki
Cena: 7.00EUR
Autoru kolektīvs
Gunārs Astra. Un citi
Grāmata ir mūsu lielajam brīvības cīnītājam Gunāram Astram veltīts rakstu krājums, ko veido labākie Latvijas jauniešu pētnieciskie darbi konkursos:  Trešā atmoda Latvijā ,  Gunārs Astra un viņa līdzgaitnieku / laikabiedru loma Latvijas neatkarības atjaunošanā,  Vēstule Gunāram Astram. Jauniešu konkursus rīkoja Daugavas Vanagu Centrālā Valde. Grāmatā iekļauti arī zinātnieku pētījumi un Gunāra Astraslēģera-, laika- un domubiedru – gan tie, kuri bija Latvijā, gan tie, kuri trimdā – liecības par nevardarbīgo pretošanos padomju okupācijas režīmam dzelzs priekškara abās pusēs. Tātad – grāmata ir rakstu krājums par Latviju ceļā uz neatkarību.

Citas grāmatas šajā kategorijā:

soks_vaks
3.67 eur

ALMA ZUSĀNE

“ŠOKS. ŠUCMAŅU ORĢIJAS KARA SĀKUMĀ.„

starp_zvaigznem2_sra3
11.01 eur

SILVIJA FREINBERGA

“UN STARP ZVAIGZNĒM MŪSU SENĀS SEJAS... 2. DAĻA„

ProjektaVadiba
8.67 eur

JURIS UZULĀNS

“PROJEKTU VADĪŠANA MŪSDIENU APSTĀKĻOS„

makslas_ter
10.05 eur

“MĀKSLAS TERAPIJA: TEORIJA UN PRAKSE.„

legendas_vaaxA4
4.98 eur

ARNIS TERZENS

“LATVIJAS SPORTA LEĢENDAS„

Vahtre_new_480x320
7.32 eur

LAURI VAHTRE

“IGAUNIJAS KULTŪRAS VĒSTURE„