ISBN
9789934530203
IZDOTA
2015.gads
IZDEVĒJS
Autorizdevums
APJOMS
390 LPP
FORMĀTS
170x240
IESIETS
Mīkstie vāki
Cena: 7.00EUR
Autoru kolektīvs
Gunārs Astra. Un citi
Grāmata ir mūsu lielajam brīvības cīnītājam Gunāram Astram veltīts rakstu krājums, ko veido labākie Latvijas jauniešu pētnieciskie darbi konkursos:  Trešā atmoda Latvijā ,  Gunārs Astra un viņa līdzgaitnieku / laikabiedru loma Latvijas neatkarības atjaunošanā,  Vēstule Gunāram Astram. Jauniešu konkursus rīkoja Daugavas Vanagu Centrālā Valde. Grāmatā iekļauti arī zinātnieku pētījumi un Gunāra Astraslēģera-, laika- un domubiedru – gan tie, kuri bija Latvijā, gan tie, kuri trimdā – liecības par nevardarbīgo pretošanos padomju okupācijas režīmam dzelzs priekškara abās pusēs. Tātad – grāmata ir rakstu krājums par Latviju ceļā uz neatkarību.

Citas grāmatas šajā kategorijā:

MaurinasVaks_druka
7.41 eur

“ZENTA MAURIŅA EIROPAS TAUTU KULTŪRU DIALOGĀ„

saeima(1)
4.85 eur

IVARS IJABS

“SAEIMA, VĀRDI UN DEMOKRĀTIJA„

2_KAD GULBJI 460X320
2.40 eur

Anita Karlisone

Kad gulbi nāk pagalmā

kenedija_vaks
4.23 eur

MARGARIT KENNEDY

“NAUDA BEZ INFLĀCIJAS UN PROCENTIEM„

vax(3)
7.00 eur

JURIS UZULĀNS

“RISKU VADĪBA PROJEKTU KONTEKSTĀ„

ProjektaVadiba
8.67 eur

JURIS UZULĀNS

“PROJEKTU VADĪŠANA MŪSDIENU APSTĀKĻOS„