ISBN
9789934530203
IZDOTA
2015.gads
IZDEVĒJS
Autorizdevums
APJOMS
390 LPP
FORMĀTS
170x240
IESIETS
Mīkstie vāki
Cena: 7.00EUR
Autoru kolektīvs
Gunārs Astra. Un citi
Grāmata ir mūsu lielajam brīvības cīnītājam Gunāram Astram veltīts rakstu krājums, ko veido labākie Latvijas jauniešu pētnieciskie darbi konkursos:  Trešā atmoda Latvijā ,  Gunārs Astra un viņa līdzgaitnieku / laikabiedru loma Latvijas neatkarības atjaunošanā,  Vēstule Gunāram Astram. Jauniešu konkursus rīkoja Daugavas Vanagu Centrālā Valde. Grāmatā iekļauti arī zinātnieku pētījumi un Gunāra Astraslēģera-, laika- un domubiedru – gan tie, kuri bija Latvijā, gan tie, kuri trimdā – liecības par nevardarbīgo pretošanos padomju okupācijas režīmam dzelzs priekškara abās pusēs. Tātad – grāmata ir rakstu krājums par Latviju ceļā uz neatkarību.

Citas grāmatas šajā kategorijā:

Latviesi_rietumzemes_2015_Vaks
24 eur

Ilgvars Veigners

Latvieši Rietumzemēs 2015.

vax(3)
7.00 eur

JURIS UZULĀNS

“RISKU VADĪBA PROJEKTU KONTEKSTĀ„

sandra_vaks
4.82 eur

SANDRA JIRGENA

“JAUNIEŠI UN ADIKTĪVA UZVEDĪBA„

Vilka_vaaks_druka
4.74 eur

ANDRIS VILKS

“FILOZOFISKĀ SOCIOLOĢIJA LATVIJĀ„

Caur_Velna_Zobiem
10.70 eur

Andrievs Ezergailis

Caur velna zobiem. Vācu laiki šodien

history_book_cover
9.54 eur

TUOMO SUNTOLA

“THE SHORT HISTORY OF SCIENCE„