ISBN
978-9934-8538-21
IZDOTA
01.2017
IZDEVĒJS
Autorizdevums
APJOMS
100 LPP
FORMĀTS
150 x 210
IESIETS
Mīkstie vāki
Cena: 3.16EUR
Harijs Krūze
Caur mirkļiem

Harija Krūzes dzeja ir liriska un sirsnīga. Šajā bļeģ laikmetā dzejnieks prot runāt latviski un patriotiski, saldsērīgi, niansēti un kaismīgi. Harija Krūzes dzeja iezīmē to autoru kopu, kas nemudžina vārsmas, izprot latviešu valodas dabisko skanējumu.  Autora teksti ir viegli uztverami, interesanti, rakstīti godīgi un no sirds.

Sandra Vensko

Citas grāmatas šajā kategorijā:

vaks_krasnovskis
2.42 eur

GUNĀRS KRASNOVSKIS

“VISS TAS LABAIS, VISS TAS SLIKTAIS - TAS MANS MŪŽS„

krievu_aforismi_vaax_for_print
3.51 eur

“JAUNLAIKU KRIEVU DOMUGRAUDI„

engelu_sezona_vaax_4
4.98 eur

ĀRIJS GEIKINS

“EŅĢEĻU SEZONA„

vaksSeptinas_L
2.17 eur

HERMANIS PAUKŠS

“OPERĀCIJA “SEPTIŅAS M.....”„

1_Sabiedribas_dakteri_460x320
6.16 eur

A II Pozitīvs

pilinei_vaks
1.84 eur

ILGA RĒDMANE

“PILIENIŅI„