ISBN
9984-9873-1-0
IZDOTA
4. 2006
IZDEVĒJS
SIA "Drukātava"
APJOMS
267 LPP
FORMĀTS
144x205
IESIETS
Mīkstie vāki
Cena: 4.13EUR
ZIGRĪDA ČUDARE
“AUGU UN VIDES AIZSARDZĪBA. BIOLOĢISKĀ DAUDZVEIDĪBA.„

Darbā sniegta informācija par augu aizsardzībā nozīmīgo bioloģisko daudzveidību. Raksturota augu kaitēkļu daudzumu samazinošā funkcionālā bioloģiskā daudzveidība. Akcentēta saikne starp augu un vides aizsardzību, augu aizsardzības saistība ar vides kvalitāti, ekonomiku un iedzīvotāju veselību. Ekoloģiskā, agronomiskā un ekonomiskā aspekta izvērtēšanas nozīme, kaitīgo blakusefektu samazināšanas iespējas. Aprakstīti integrētajā augu aizsardzībā izmantojamie bioloģiskās augu aizsardzības paņēmieni, kas novērš vides un produkcijas piesārņojumu. Darbā atrodama informācija par starptautiskajām nostādnēm, Latvijas likumdošanas aktiem, kas saistās ar augu un vides aizsardzību. Atrodamas ziņas par aktuāliem zinātniski pētnieciskā darba virzinieniem pasaulē, Latvijas zinātnieku veikumu. Darba vadmotīvs ir videi draudzīga augu aizsardzība, ilgtspējīgas lauksaimniecības, mežsaimniecības nodrošināšana. Grāmata lieti noderēs dārzkopjiem cīņai ar kaitēkļiem dārzos un siltumnīcās, kā arī mežkopjiem u.c.

Citas grāmatas šajā kategorijā:

vaksCudare_augu_aizsardsdz
4.13 eur

ZIGRĪDA ČUDARE

“AUGU UN VIDES AIZSARDZĪBA. BIOLOĢISKĀ DAUDZVEIDĪBA.„

diskreta_matematika
7.47 eur

GUNTIS DEKSNIS

“DISKRĒTĀ MATEMĀTIKA„

LogikVaksLab_OPTIMIZAC(1)
6.72 eur

GUNTIS DEKSNIS

“OPTIMIZĀCIJA UN LĒMUMU PIEŅEMŠANA„

Algebra
6.64 eur

GUNTIS DEKSNIS

“SAISTOŠĀ ALGEBRA„

image
3.02 eur

ZIEDONIS BUNŽS

“LABORATORIJAS UN PRAKTISKIE DARBI ELEKTRONIKĀ„

vax(5)
3.15 eur

JURIS KUSIŅŠ

“ĶIMISKO RISKU VĒRTĒŠANA „