ISBN
978-9934-8498-5-5
IZDOTA
4. 2015
IZDEVĒJS
SIA "Drukātava"
APJOMS
252 LPP
FORMĀTS
148x210
IESIETS
Mīkstie vāki
Cena: 5.71EUR
OLGA BEINAROVIČA
“ĀRPUS LAULĪBAS KOPDZĪVE. TIESISKAIS REGULĒJUMS EIROPĀ„

Izdevniecība Studentu Literatūra ir laidusi klajā praktizējošas juristes un Juridisko zinātņu doktores Olgas Beinarovičas grāmatu “Ārpus laulības kopdzīve. Tiesiskais regulējums Eiropā”. Grāmata raksturo to kopdzīves modeli, kādu mūsdienās izvēlas liela daļa pāru. Autore ne tikai akcentē šāda kopdzīves modeļa būtiskākos jautājumus, bet arī piedāvā savu skatījumu uz šo jautājumu juridisko regulējumu. Rezultātā darbs ir interesants ne tikai pāriem, kas dzīvo nereģistrētā laulība, bet arī juridisko zinātņu speciālistiem, kuriem būs vērtīgi iepazīties ar šāda kopdzīves modeļa juridisko regulējumu citās Eiropas valstīs.

Izdevniecība Studentu Literatūra

Darbā autore ir vērtējusi ārpus laulības kopdzīves institūta veidošanās vēsturi, tā ieviešanas modeļus dažādās jurisdikcijās, kā arī apskatījusi iespējas harmonizēt regulējumu starptautiskajā līmenī gan ar starptautisko tiesību aktu palīdzību, gan starptautisko organizāciju palīdzību. Vienlaikus ).Beinaroviča ir iezīmējusi ar ārpus laulības kopdzīves regulējumu saistītos problēmjautājumus Latvijā, piedāvājot stiprināt kopdzīves partneru tiesības mantisko attiecību jomā. Darbā ir plaši izmantoti tiesu spriedumu materiāli, kas atvieglo un dažādo teorētisko aspektu uztveri.

Ņemot vērā, ka šis ir pirmais tāda apjoma pētījums par ārpus laulības kopdzīves regulējumu Latvijā, tas viennozīmīgi būs interesants plašam lasītāju lokam: ne tikai tiesību zinātniekiem, bet personām, kuras potenciāli veido šādas ģimenes savienības.

 

Dr. jur. habil. Profesors Juris Bojārs

Citas grāmatas šajā kategorijā:

Graamatas_vaaks_scan(1)
12.47 eur

JĀNIS LEILANDS

“JAUNĀ ISO 9001:2008 STANDARTA PRASĪBU SKAIDROJUMS„

auzina_vaks
3.51 eur

ARNOLDS AUZIŅŠ

“KUR ATRODAS NEKURIENE?„

image (7)
2.35 eur

VIESTURS KRAUKSTS

“UZTURS SPORTĀ„

tavas_acis_bezgaliba_vax
2.83 eur

SANDRA RUMBA

“TAVĀS ACĪS BEZGALĪBA„

image (9)
5.94 eur

ANATOLIJS KRIVIŅŠ

“KORUPCIJAS NOVĒRŠANA UN APKAROŠANA PUBLISKO IEPIRKUMU JOMĀ„

1_Sabiedribas_dakteri_460x320
6.16 eur

A II Pozitīvs