Par mums

ANNO 2005.GADA MAIJS

SIA „Drukātava” ir privāts uzņēmums, kura īpašnieki ikdienā strādā savā lolojumā. Mums rūp, lai klienti ar mūsu pakalpojumiem būtu apmierināti, un darām visu, lai sadarbība būtu abpusēji izdevīga ilgtermiņā, saprotot, ka īstermiņā var gadīties arī ciest zaudējumus.

PAMATS – IDEJA

Viss sākās ar ideju par digitālo druku kā ļoti interesantu un perspektīvu nozari. Mēs uzdrošinājāmies to uzsākt bez naudas, bez tehnikas, bez profesionālas pieredzes, bet ar lielu apņēmību. Atradām cilvēku, kurš mums uzticēja minimāli nepieciešamo aprīkojumu, un Lāčplēša ielas puspagrabā sākām ideju realizēt.
Tajā laikā tas bija kaut kas pavisam jauns – nodrukāt grāmatu vienā eksemplārā! Vajadzēja pārliecināt potenciālos klientus par to, ka tas vispār ir iespējams. Tomēr fakti pierādīja – digitālā druka padara krietni lētāku nelielu tirāžu izdošanu. Sevišķi svarīgi tas bija izglītības iestādēm – augstskolām un tehnikumiem. Vienlaikus pavērās iespēja izdot jauno autoru grāmatas, kā arī tādus darbus, kurus neviens cits neriskēja izdot. Patiesībā tagad ikviens autors varēja realizēt sapni par savu grāmatu.

SIA ”Drukātava” joprojām ir vienīgais uzņēmums, kas specializējas grāmatu digitālajā drukā, papildus tam piedāvājot arī digitālajā drukā veidotas vizītkartes, katalogus, bukletus, uzlīmes un citus drukas darbus.

MŪSU PAVEIKTAIS

Aizvadītajos gados esam izdevuši un drukājuši gan daiļliteratūru, gan lietišķo un populārzinātnisko literatūru. Visvairāk mums patīk strādāt ar mācību grāmatām un promociju darbiem – izdevumiem, kuri palīdz apgūt jaunas zināšanas. Drukājam grāmatas arī citu valstu izdevējiem, tātad esam kļuvuši par eksportējošu Latvijas ražotāju.
Mūsu tehnoloģiskās iespējas ļauj izdevīgi nodrukāt arī mazās poligrāfijas darbus: prospektus, vizītkartes, nelielus plakātus, izdales materiālus. Mēs drukājam rēķinus, personalizētas vēstules, līgumus, paziņojumus, atgādinājumus, personalizētus mārketinga piedāvājumus… Arī iepakojam tos aploksnēs, lai nodotu pasta pakalpojumu sniedzējam.

SIA “Drukātava” ir vienīgais uzņēmums Baltijā, kuram izdevies saņemt augstas kvalitātes lāzerdruku apliecinošu “Fogra” sertifikātu (“Fogra validation print creation”). Tuvākais uzņēmums, kam izdevies panākt attiecīgas kvalitātes izdrukas un saņemt kompetentas institūcijas kvalitātes atzinumu, atrodas Somijā.
Starptautiskais vadības sistēmu sertifikācijas līderis SIA ”Bureau Veritas Latvia” ir atzinīgi novērtējis SIA ”Drukātava” paveikto kvalitātes pārvaldības jomā un atzinis uzņēmuma atbilstību ISO 9001:2008, ISO 14001 un OHSAS standartu prasībām. Saņemtais Saņemtie sertifikāts sertifikāti apliecina SIA ”Drukātava” spēju veiksmīgi savienot uzņēmuma attīstību un atbildību pret klientiem, darbiniekiem un vidi, kā arī vēlēšanos piesaistīt jaunus klientus un meklēt mūsdienīgus risinājumus.

MŪS IZVĒLAS

SIA ”Drukātava” piedāvātie drukas darbi ir pieprasīti: klientu vidū var atrast tādus pazīstamus uzņēmumus un mācību iestādes kā AS „Latvenergo”, SIA „Lattelecom”, Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte, Rīgas Stradiņa Universitāte, Daugavpils Universitāte, Ventspils augstskola un citas koledžas, institūtus. SIA „Drukātava” pakalpojumus izmanto arī virkne Latvijas un Skandināvijas valstu izdevniecību, un tā ap 70% uzņēmuma nodrukāto grāmatu tiek eksportētas, jo ne tikai vietējie, bet arī ārvalstu klienti augstu vērtē piedāvātos pakalpojumus un servisu.